Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

Convivio staat voor kwaliteit. We begeleiden onze bewoners en deelnemers zo optimaal mogelijk met persoonlijke betrokkenheid, aandacht en servicegerichtheid. Met enige regelmaat controleert de Inspectie Gezondheisdzorg en Jeugd de kwaliteit van onze zorg. Daarnaast kunnen cliënten hun ervaringen met delen via de Zorgkaart of klachten melden via de klachtenregeling.

Om onze kwaliteit te waarborgen en beschikbaar te stellen voor controles door onder meer de inspectie, publiceert Convivio jaarlijks een kwaliteitsverslag waarin de kwaliteitsindicatoren aan bod komen zoals opgegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen jaren meerdere bezoeken gebracht aan Huis Convivio. Van april 2017 tot en met december 2017 hebben wij onder verscherpt toezicht gestaan. Hoewel onze zorg na vorige inspecties was verbeterd, waren er nog een aantal duidelijk aandachtspunten waaraan we in die maanden hebben gewerkt.

Zorgkaart Nederland

De woonlocatie van Convivio, Huis Convivio, is te vinden op de website van Zorgkaart Nederland, de site waar mensen hun ervaringen in de gezondheidszorg met elkaar kunnen delen. Op de website van Zorgkaart Nederland hebben zorgondernemers als Convivio een eigen profiel met contactgegevens. Verder is er de mogelijkheid om ondernemers te waarderen, bijvoorbeeld op het vlak van afspraken, verpleging, omgang met medewerkers en accommodatie. Iedere waardering wordt beoordeeld door de redactie van de site. Die is overigens onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland. Aan de hand van de beoordelingen kunt u de waardering van Huis Convivio vergelijken met andere zorgaanbieders uit de sector.

Wilt u Huis Convivio ook waarderen? Dat kan via www.zorgkaartnederland.nl.

Klachtenregeling

Convivio is sinds maart 2017 officieel aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dat betekent dat de commissie voortaan eventuele klachten in behandeling neemt. Dit zijn uitsluitend de schriftelijk ingediende klachten. Mocht het gebeuren dat u een klacht of vraag heeft, dan kunt u die voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Bekijk ook onze uitgebreide klachtenregeling