Klachtenregeling

Klachtenregeling

Convivio is sinds maart 2017 officieel aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dat betekent dat de commissie voortaan eventuele klachten in behandeling neemt. Dit zijn uitsluitend de schriftelijk ingediende klachten.

Met Convivio streven we naar open en vooral ook goede communicatie met onze cliënten. De kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening valt of staat namelijk met een goede samenwerking tussen ons, de bewoners en de familie. Ons werk is mensenwerk en daardoor kunnen er altijd dingen misgaan. Het is noodzakelijk dat u hierover aan de bel trekt, zodat Convivio de goede verhoudingen kan herstellen en u hierbij kan ondersteunen.

Het is sinds 1995 wettelijk vastgelegd dat cliënten in de zorg klachtrecht hebben en dit middels een klachtenregeling bij de betreffende instantie neer kunnen leggen. Mocht u tegen dingen aanlopen of een klacht willen melden, laat het ons dan vooral weten. Met deze regeling hopen wij dat u zich gesteund voelt als Convivio onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoet.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Mocht het gebeuren dat u een klacht of vraag heeft, dan kunt u die voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Meer informatie is te vinden op de website van het Klachtenloket Zorg.

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Contact
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

Telefoonnummer: 070 310 5310

Lees ook meer informatie over de klachtenregeling of download het klachtenformulier.