Stichting Vrienden van Convivio

Stichting Vrienden van Convivio

Let op: wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil je jouw steentje bijdragen aan Stichting Vrienden van Convivio en de bewoners en deelnemers van Convivio? Neem dan contact op met Karin van Sprang: stichting@convivio-zorg.nl. De leden komen jaarlijks 8 à 10 keer samen en zoeken samen naar mogelijkheden om fondsen te werven voor Convivio.

In januari 2016 is de Stichting ‘Vrienden van Convivio’ gestart na het formeren van een bestuur.

Wij zijn als bestuur bezig met het opstellen van beleid met als doel het werven van fondsen om Convivio te helpen bij het realiseren van wensen die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners van Huis Convivio en de bezoekers van de dagbesteding aan de Goirkestraat. Wij willen dit doen door middelen aan te schaffen die beleving van de bewoners en bezoekers kan verbeteren. Dit kan bestaan uit hobby- en of spelmateriaal, maar ook middelen die de hersenen kunnen stimuleren.

Ook de vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting “Vrienden van Convivio”.

Nadat alle formele zaken zijn afgerond, kunnen wij daadwerkelijk aan de slag met fondswerving. Mocht u de doelstellingen van de Stichting financieel willen ondersteunen, dan is ook uw gift van harte welkom. Wilt u dat uw bijdrage alleen ten goede komt aan de bewoners van Huis Convivio of enkel aan de bezoekers van de dagbesteding, kunt u dat in het onderwerp vermelden.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL19 RABO 0308 3105 27 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio.

Het bestuur maakt geen winst en de bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht over de taken van het bestuur. En mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail gerust naar ons op stichting[AT]convivio-zorg.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting “Vrienden van Convivio”:

  • Jan Bogaers – Voorzitter
  • Marian Matijsen – Penningmeester
  • Karin van Sprang – Secretaris
  • Marc Jansen – Bestuurslid

Let op
Stichting Vrienden van Convivio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over giften of nalatenschappen die ten goede komen aan de Stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan Stichting Vrienden van Convivio. 
Ook u kunt uw gift aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ons RSIN-nummer is 8556.19.053.

Bekijk ook