Stichting Vrienden van Convivio

Op zoek naar middelen voor bewoners en bezoekers van Convivio!

Stichting Vrienden van Convivio

Het uitvoeren van activiteiten bij Convivio kost geld. Dat zal niet verbazen, net zo min als ons streven om dat geld bijeen te krijgen. Het welzijn van onze ouderen bij de dagbesteding en Huis Convivio staat daarbij uiteraard voorop. Zij kunnen zo op een aangename manier invulling geven aan hun leven.

Om onze doelstelling te realiseren is in januari 2016 de Stichting Vrienden van Convivio gestart met haar activiteiten en is een bestuur aangetreden. Als stichting richten wij ons op het werven van fondsen. Daarmee ondersteunen we Convivio bij het verwezenlijken van alle wensen die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners van Huis Convivio en de deelnemers van de dagbesteding.

Aanschaf van middelen

Zowel het huis als de dagbesteding zijn gevestigd aan de Goirkestraat in Tilburg. De fondsen die de Stichting samenbrengt, zijn bedoeld om middelen aan te schaffen om de beleving van de ouderen te verbeteren. Dat kan hobby- en/of spelmateriaal zijn, maar ook materiaal dat de activiteit van de hersenen kan stimuleren. In de zomer van 2018 heeft de Stichting bijvoorbeeld een duofiets geschonken aan Convivio en haar ouderen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Convivio bestaat op dit moment uit:

  • Jan Bogaers – Voorzitter
  • Marian Matijsen – Penningmeester
  • Karin van Sprang – Secretaris
  • Marc Jansen – Bestuurslid

Naast het opstellen van het beleid, met als doel het werven van fondsen, vallen ook de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Convivio onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van Convivio.

Cijfers

Uw steun helpt!

Mocht u de doelstellingen van de Stichting financieel willen ondersteunen, dan is uw gift van harte welkom. U kunt daarvoor gebruik maken van het bankrekeningnummer van de Stichting: NL19 RABO 0308 3105 27 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio.

Wilt u dat uw bijdrage alleen ten goede komt aan de bewoners van Huis Convivio of alleen aan de bezoekers van de dagbesteding, dan kunt u dat aangeven.

Let op:

Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. De bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting.

Ook staat Stichting Vrienden van Convivio bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over giften of nalatenschappen die ten goede komen aan de Stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan de doelstellingen van de Stichting Vrienden van Convivio. U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ons RSIN-nummer is 8556.19.053.

Wilt u meer informatie?

We kunnen ons voorstellen, dat u nog vragen heeft over onze activiteiten, of dat u verder geïnformeerd wilt worden over de stichting en/of de taken van het bestuur. Stuurt u ons dan gerust een e-mail via: stichting@convivio-zorg.nl.